Su Yalıtımı

Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Exelans Enerji Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

Bina inşaatının tamamlanmasının ardından su yalıtımsızlık dolayısıyla yapının toprak altında kalan kısımlarında su basması ve nem problemleri ile karşılaşılmaması için, temel çukuru kazılırken zeminden su çıkmaması durumlarında da mutlaka temellerde su yalıtımı su izolasyonu yapılmalıdır.

Seramik, su geçirmeyen bir kaplama malzemesidir; fakat bir su yalıtım su izolasyon malzemesi değildir. Su yalıtımı uygulamaları, kesintisiz olarak su yalıtım malzemeleri ile yapılır.

Kiremit, şingıl vb. malzemeler çatı kaplama malzemeleridir. Çatı kaplamaları su geçirmeyen malzemelerden yapılsa da, çok sayıda küçük kiremitlerin birleşim yerleri suyun geçebileceği boşluklar oluşturur. Ayrıca, rüzgâr veya çatıda yapılan işlemler dolayısıyla kiremitlerin kırılması da olasıdır.

Su yalıtımı çatının tümüne uygulanmalıdır. Su yalıtımı yapılmayan yerden yalıtım yapılmış alana su girebileceği için tüm çatının su yalıtımının yapılması gerekir.

Depremde binaların yıkılma nedenlerinden biri de, su yalıtımı olmayan yapıların taşıyıcı kısımlarının suya maruz kalarak zayıflamasıdır. Bu sebeple, inşaat aşamasında su yalıtımı yapılan binalarda zemine uygun inşaat tekniğinin gerçekleştirilmesi, uygun yapı malzemelerinin kullanılması ve binanın taşıyıcı kısımlarına kullanım sırasında zarar verilmemesi durumunda su yalıtımı uygulamaları, binaların depreme karşı dayanıklılıklarını korumasını sağlar.

Zeminde olmasa bile, toprak rutubeti ve yerüstü suları zamanla temelde korozyona (paslanma) neden olabilir. Bu nedenle temel ve perde duvarlara su yalıtımı yapılması gereklidir.

Exelans Enerji Membranları; Polimer esaslı plastiklerle Bitümün (asfalt) modifiye edilerek, donatısız ya da taşıyıcı donatılarla birlikte üretilen su yalıtım örtüleridir.

Yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır.
 • Başta toprak ile temas eden duvarlar,
 • Temeller ve zemine oturan döşemeler,
 • Balkonlar,
 • Teras ve eğimli çatılar,
 • Banyo, lavabo, WC gibi ıslak hacimler
 • su deposu,
 • suni gölet ve havuz gibi yapılarda,
 • istinat duvarları,
 • beton kanaletler,
 • otopark üzerleri,
 • otoyollarda,
 • raylı sistemle taşımacılık yapılan yollar,
 • köprü-viyadük gibi yapılar
bitümlü su yalıtım örtülerinin genel kullanım alanlarıdır.

Bitümlü su yalıtım örtülerinin yapı hareketleri ve karşıladığı yükler karşısında mekanik dirençlerini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bitümlü su yalıtım örtülerinde genel olarak polyester keçe ya da cam tülü (fiberglass) taşıcılar kullanılmaktadır.

Genel olarak beton ve ahşap yüzeylere uygulanır. Başka yüzeylere de yapışması mümkün olmaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri ile beton yüzey arasındaki yapışmayı (aderansı) da artırmaktadır. Bu nedenlerle beton yüzeylerde astarsız uygulama yapılmamalıdır. Beton yüzeyler dışındaki yüzeylere yapılan uygulamalarda (ahşap vb.) astara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri, uygun şekilde seçilir ve uygun şekilde detaylandırılırsa yapı kullanım ömrü boyunca performansını kesintisiz devam ettirebilmektedir. Ancak kalitesi düşük Bitümlü su yalıtım örtülerinin ömrü daha kısa olmaktadır.

Su yalıtımı için bitümlü su yalıtım örtüleri yeterli olmaktadır. Fakat yalıtımın tamamlanması için (havalandırma bacaları, süzgeç, baskı çıtası, v.b) ilave aksesuarlar da kullanılmaktadır.

Bitümlü Su yalıtım örtüsü seçerken göz önünde bulundurulacak birçok kriter vardır. Bunlar içerisinde ilk olarak yapının bulunduğu iklimin özellikleri ve yapının özellikleri akla gelmektedir. Bitümlü su yalıtım örtüsü seçerken, TSE belgesi, kalite belgesi bulunan kaliteli ürünler tercih etmek gerekir. Kaliteli malzemenin tercih edilmemiş olması, yapılan su yalıtımı uygulamasının sağlıksız olmasına sebep olurken, diğer yandan ilave masraflar getirmektedir.

Mineral veya alüminyum folyo kaplı Bitümlü su yalıtım örtüleri UV ışınlarına karşı dayanıklıdırlar. Diğer Bitümlü su yalıtım örtüleri ise bir koruma tabakasıyla (Şap, beton, kaplama levhaları, v.b) kaplandığı durumda UV ışınlarından etkilenmezler.

Isı kaynaklarıyla eritilen bitümlü su yalıtım örtülerinin erimesi için yüksek ısı gerekir. Mevcut iklim şartlarında hava sıcaklığı bitümlü su yalıtım örtülerini eritebilecek dereceye ulaşmadığından sıcak havalarda bitümlü su yalıtım örtüleri erimezler. Sadece sıcak etkisiyle yumuşama gösterebilirler, bu durum örtünün şeklini bozmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı yapmaz su yalıtım malzemesidir.

Çatı eğiminin %5'e eşit veya daha az olması halinde, en az iki katlı su yalıtımı uygulanmalıdır. Çatı eğiminin %5 den büyük ve yapının don bölgeleri dışında olması halinde, tek katlı 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı su yalıtımı uygulanabilir.

Uygulamaya zarar verebilecek kesici ve delici cisimler uygulama alnından uzak tutulmalıdır. Bitümlü örtülerin, mekanik etkilerden, UV ışınlardan ve ağır hava şartlarından etkilenmemesi için bir koruma tabakasıyla üzerinin kaplanması gerekmektedir. (Şap, kaplama levhaları vb.).

Alüminyum folyo kaplı ya da mineral kaplı örtülerin üzerine koruma tabakası ile kaplanmasına gerek yoktur.

Mineral kaplı ve Alüminyum kaplı Bitümlü su yalıtım örtülerinin kaplamalı yüzeyleri dışında kalan yüzeyleri yapışma özelliğine sahiptir. Ancak diğer bitümlü su yalıtım örtülerinin her iki yüzeyi de yapışma özelliğine sahiptir. Ancak örtülerin rulo halindeyken dışta kalan yüzeyi yapıştırılacak tarafıdır.

Bitümlü su yalıtım örtülerinin rulolarını yatık şekilde taşımak doğru değildir. Zira yatık olarak taşınan rulonun şekli bozulur. Bu durumda örtülerin kullanımı mümkün olmayabilir. Bu nedenle rulolar dik şekilde taşınmalı ve stok edilmelidir.

 • Rulolar düzgün bir zemin ya da satıh üzerinde dik olarak depolanmalıdır.
 • Ayrıca rulolar başka bir yere sevk edilirken yine dik şekilde taşınmalıdır.
 • Rulolar üst üste depolanmamalı ve ruloların üzerine ağır yükler konulmamalıdır.
 • Bitümlü su yalıtım örtüleri Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 • Ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
 • Dondan ve güneş ışığından (UV) korunmalıdır.

Rüzgar etkisi ile toz ve istenmeyen maddeler çatı arasına girmekte veya kiremitler arasından olası su sızmaları söz konusu olmaktadır. Bunun önlenmesi için kiremit altına bitümlü su yalıtım örtülerinin serilmesi oldukça faydalı olur. Ayrıca uzun ömürlü bir çözüm getirir.

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Kansai Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.