Isı Yalıtımı

ÜCRETSİZ ÖN KEŞİF İÇİN 444 83 80
Telefon ya da info@polisan.com.tr e posta adresinden bize ulaşmanız durumunda teknik ekibimiz tarafından 24 saat içinde dönüş yapılır / yetkin uygulama bayilerimize yönlendirmeniz sağlanır.

Yönetmeliklere uygun olarak yapılacak Exelans enerji Isı Yalıtımı ile;
 • Konutunuzdaki ısınma ve soğutma harcamalarınızda %50-%60 civarında tasarruf etmenizi sağlar,
 • Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı ile ısı köprülerinin oluşmasını engeller, bu şekilde konutunuzun içinde terlemeden (yoğuşma) kaynaklı oluşabilecek siyah leke, küflenme ve sağlıksız ortamların önüne geçilmiş olur,
 • Yakıt sarfiyatlarının azalmasından dolayı, sera gazının salınımının düşmesine ve bu şekilde küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlamaktadır.
 • Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkı sağlar,
 • Taşıyıcı sistem ( kolon, kiriş, perde duvar ) içindeki yoğuşmayı önleyerek, binamızın ömrünün uzamasını sağlar.
 • Konutumuzun içinde dengeli oda sıcaklıklarının oluşturularak, konforlu yaşam alanlarının oluşmasını sağlar,
 • Bina dış kabuğunun aşırı sıcak/soğuk farklılıkları, yağış, don gibi atmosferik şartlardan korunmasını sağlayarak oluşabilecek onarım masrafların önüne geçilmesine yardımcı olur.

1. Türkiye’nin Dış Cephe Isı Yalıtımı’nda Güvenilir Markası Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistemleri, kullandığımız konutlarımızın mimari ve yapı fiziği ihtiyaçlarının çözümüne yönelik, Polisan Kansai Boya’nın 50 yıllık tecrübesi ile oluşturulmuş, bir ısı yalıtım sistemler bütünüdür.
2. İlk çıktığı günden itibaren, sahada kendinin kanıtlamış ve standartlara uygun Yüksek Kalite Performanslı ürünler kullanılmıştır. Piyasanın şartlarına göre gelişmeye dönük çalışmalarımız devam etmektedir.
3. Polisan Kansai Boya A.Ş. üretim ve kalite kontrol standartlarına uygun olarak üretilen Exelans Enerji Isı Yalıtım Levhaları ve paket sistemleri zaman içerisinde teknik değerlerini kaybetmeyeceğinden dolayı Kalıcı Performans sağlar.
4. Exelans Enerji uzman satıcı ve teknik personeli ile her an yanınızda bulunarak Kaliteli Hizmet ile binalarınızda yüksek kaliteye ulaşmanızda yardımcı olmaktadırlar.
5. Dıştan ısı yalıtım sistemlerinin uygulamalarında hataların önüne geçilmesine yönelik, yüksek performanslı ve kaliteli ürünler kullanılması haricinde bilgi, deneyim ve dikkat gerektirmesinden dolayı Uzman Uygulamacı Bayi seçimi ön plana çıkmaktadır. Polisan Kansai uzman uygulamacı Sertifikasına sahip Exelans Enerji uygulama bayileri ile uygulanan sistem, istenen standartlarına ulaşır ve garanti almaya hak kazanır.
6. Exelans Enerji dekoratif kaplama ve Polisan Kansai Boya seçenekleri ile binalarınızda mimari detay çözümü ve cephe alternatifleri ile Mükemmel Dekoratif Görünümler elde edebilirsiniz.

Isıl kazanç ve kayıpların engellemesinde kullanılan, ısıl geçişlere direnç gösteren özel nitelikli malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denir. Kullanım sırasına göre;
 • Duvar, çatı, temellerde; Taşyünü, Camyünü, Karbonlu EPS, Beyaz EPS, XPS, ve Poliüretan levhalar
 • Pencere ve kapılar; Low-e kaplamalı veya Solar Low-e kaplamalı cam içeren yalıtım camları ve doğramalarıdır
 • Hava kanalları, borular gibi tesisat elemanlarında; Camyünü, Taşyünü, Polietilen Köpüğü, Elastomerik Kauçuk Köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

 • Isı Yalıtım Levhaları (EPS, Neo, Karbonlu İnnova, XPS, Taşyünü),
 • Isı yalıtım yapıştırma harcı,
 • Elyaflı ısı yalıtım sıvası,
 • Isı yalıtım 145-160 gr/m2 ağırlıkta donatı filesi,
 • Isı yalıtım mekanik dübel çeşitleri,
 • Isı yalıtım Profilleri (PVC, aluminyum fileli filesiz köşe profilleri, su basman profilleri)
 • Isı yalıtım Özel Profilleri (Denizlik uzatma, dilatasyon, damlalıklı köşe, doğrama bitiş vb. profilleri,
 • Isı yalıtım dekoratif kaplaması
 • Dış cephe boya astarları
 • Dış cephe boyaları (Düz ya da grenli)
ürünler mevcuttur.

Exelans Enerji TAŞYÜNÜ, XPS , EPS, Exelans Enerji Neo ve Karbonlu İnnova Levhalarda CE belgeleri mevcuttur.

Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistemlerini oluşturan ürünlerimiz TSE tarafından belirtilen standartlara uygun olup TSE tarafından verilen belgelere sahiptir.

Isı iletkenlik katsayısı, bir malzemenin yapısına bağlı olarak, ısıyı ne kadar ilettiğini belirten katsayıdır. Farklı ürünlerin ısı iletkenlik katsayılarını büyükten- küçüğe belirtmek gerekirse;

Bir malzemenin λ(W/mk) değeri azaldıkça o malzemenin ısı yalıtım performansı artar.

TS 825 ve EN Standardına göre ısı iletim katsayısı λ=0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Diğer malzemeler yapı malzemesi olarak kabul edilir.

Binalarımızda kullandığımız yapı malzemelerinin farklı iki ortam arasında oluşabilecek ısı geçişine göstermiş olduğu dirence Isıl Direnç Katsayısı (R) denir.

R değeri, kullanılan yalıtım malzemesinin performansı ve diğer malzemeler ile kıyası konusunda bizlere en net bilgiyi veren kriterdir. R değeri büyük olan malzemelerin ısı yalıtım değerleri daha iyidir. R değeri malzemenin kalınlığına (kalın ise iyi) ve ısı iletkenlik (λ) katsayı değerine (küçük ise iyi) bağlıdır.

R=d/ λ
d; malzemenin metre cinsinden kalınlığıdır.
λ; malzemenin W/mK cinsinden ısı iletkenlik katsayısıdır.
R; malzemenin m²K/W cinsin ısıl direncidir.

R değeri ile kısa zamanda sizlere önerilen yalıtım malzemelerinin ısıl performanslarını karşılaştırabilirsiniz.

Isı yalıtımı yapılacak duvar katmanını oluşturan farklı malzemelerin birleşimi ile oluşturulan yapı elemanının, ısı kayıpları veya kazançlarına karşı göstermiş olduğu dirence ısı geçirgenlik katsayısı (U) denir.

U değeri, oluşturulan yapı elemanının ısı geçiş yönündeki toplam kalınlığı ile malzemelerin ısı iletim katsayısı (λ) değerlerine bağlıdır. U değeri ne kadar küçük olursa, ısı tasarrufu o kadar fazla olur. Kalınlık arttıkça U değeri düşer.

U =1/R

16 - 30 kg/m³ yoğunluk arasında üretilen Exelans Enerji EPS (Beyaz), Neo (Gri) ve Karbonlu Innova (Gri) Levhalar, 50 x 100 cm ebadında ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm kalınlıkta üretilmektedir.

22-25 kg/m³, 25-30 kg/m³, 28-30 kg/m³, 30-32 kg/m³ yoğunluklarda üretilen Exelans Enerji XPS Levhaları, 60 x 120 cm ebadında ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 cm kalınlıkta üretilmektedir.

Exelans Enerji Taşyünü Levha ise 50 x 100 cm boyutunda ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm kalınlıkta üretilmektedir.

Exelans Enerji Levhaları petrol türevi ürünler oldugundan dolayı kendiliğinden yok olması ya da erimesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Isı Yalıtım Sistemi Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde 50 yıldır milyonlarca m² alanda başarılı bir şekilde uygulanmış ve uygulanmaktadır.

Yapınız ayakta kaldığı sürece Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistemi yalıtım görevini yerine getirecektir.

Exelans enerji Karbonlu EPS ve EPS ürünlerimiz, TSE’nin belirtmiş olduğu standartlara uygun olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı açısından ideal yoğunluk olan 16 kg/m³ olarak üretilmektedirler. Bu yoğunlukta üretilen levhalar uygulama şartlarında istenen ideal esnekliğe ulaşılmasını sağlar.

Kullanılan yapılarda gün içerisinde farklı kaynaklara (banyo, nefes alıp/verme, mutfak vb.) bağlı olarak su buharı oluşmakta ve bunun bir kısmı yapıların dış duvarlarından difüzyon yöntemi ile dışarı atılmaktadır. Bu nedenle yapıların dış kabuklarında su buharı geçirgenliği yüksek olan ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Su buharının hızlı atılmasından dolayı dış cephe katmanlarında oluşabilecek terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne geçilir.

TSE standartlarına göre, levhaların tamamen suya daldırılıp 28 gün suda bekletilerek elde edilen maksimum su emme değerine su emme değeri denir. Exelans Enerji EPS ve Karbonlu EPS ürünlerimiz maksimum %3, XPS ise %0,5 gibi sınır değerlerin çok altında su emme değerlerine sahiptir. Isı yalıtım uygulanmış cephelerde su yerçekimi etkisi ile akıp gideceğinden ve sistem arkasında 28 gün boyunca su içinde kalmayacağı hesaba katıldığında Exelans Enerji yalıtım sistemlerinin su emmediği görülmektedir.

Exelans Enerji EPS, Neo, Karbonlu Innova ve XPS yalıtım levhalarının yangın dayanım sınıfı TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfındadır ( Eski yönetmelik olan DIN 4102’ye göre B1 sınıfı Zor Alev Alan). Exelans Enerji Taş yünü ve Mineral yün yalıtım levhalarının yangın dayanım sınıfı ise yine aynı standarda göre A sınıfındadır.

Standartlara uygun olarak üretilen Exelans Enerji Karbonlu EPS ve EPS levhaları, üretim sonrası standartlara uygun olarak dinlendirilir. Bu nedenle levhalarda uygulama esnasında ya da uygulama sonraki zamanlarda boyutsal değişimler görülmez.

Isı yalıtımlarında kullanılacak donatı filesinin kalitesi, tüm ısı yalıtım sisteminin uzun yıllar sürecek dayanımının anahtarıdır. Bunun için ısı yalıtımında kullanılan filelerin 160 gr/m2 ağırlıkta ve alkali dayanımlı cam elyaflarından üretilmesi gerekir. Bu nedenle Exelans Enerji ısı yalıtım sisteminde bulunan tüm fileler alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı olarak üretilirler.

Çimento esaslı olarak üretilen dekoratif kaplamalar kraft torba içinde sahaya toz olarak yollanmaktadır. Sahada belirli oranda su ile karıştırılarak mala ile uygulanana malzemenin üzeri 2 kat boya ile boyanarak sonlandırılır.

Exelans veya A1 Grenli kaplama boyalar hidron özellikli ve silikon katkılıdır. İstenen renkte kullanıma hazır olarak üretilen bu ürünler rulo ile uygulanır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine göre, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile verecekleri karar üzerine, apartman ve/veya site yönetimine yetki verilerek yapılır.

5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ile TS 825 -2008 tarihli Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, binalarda ısı yalıtımı yaptırılırken uyulması gereken kurallardır.

Oturulan binalar : Bulunduğu iklim kuşağına, belirtilen standarda uygun ısı iletkenlik değeri ve kalınlığa sahip ürünlerin kullanılarak istenen ısıl performans değerine ulaşılmasını ve yapımını kapsar.

Ruhsat alacak binalar : Projeyi hazırlayan mühendislik firması tarafından yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar.

Türkiye’deki ile ve ilçeler, TS 825 içinde, bulundukları coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. TS825 ısı hesaplamalarında kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirtilen derece-gün bölgesine göre belirlenmiştir.

Aşağıda TS 825’e göre belirtilen derece-gün bölgeleri için hesaplanan U değeri ve yalıtım kalınlıkları verilmiştir.Uygulama yüzeyinde gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ısı yalıtım levhaları taraklama ya da çerçeveleme metodu ile yüzeye yapıştırılır. Yapıştırma işleminden 24 saat sonra mekanik dübelleme yapılmalıdır. Köşe profilleri sıvadan önce monte edilmelidir. Isı yalıtım sıvası arasında donatı filesi kalacak şekilde 4-5 mm kalınlıkta 2 kat olarak uygulanır. Sıvanın kurumasını müteakip dekoratif kaplama uygulanır. Dekoratif kaplama üzeri 2 kat Polisan boya uygulanarak uygulama sonlandırılır.

Türkiye’nin her köşesinde faaliyet gösteren Polisan Kansai Boya yetkili bayilerinden alabilirsiniz. Paket sistemin tamamını kullandığınızda Polisan Kansai garantisini alma hakkına sahip olursunuz. Ayrıca uygulamalar için garanti almak istiyorsanız, polisan uygulamacı bayilerinden uygulama hizmeti alabilirsiniz. Bunun için Polisan Kansai Boya merkezi ile temasa geçmeniz, teknik personelimizden yardım ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz.

Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistemi 4 farklı paket (EPS, XPS, Taş yünü, Karbonlu EPS) sisteminden oluşur ve maliyeti, sistem içinde hangi paket ve ürünleri kullanacağınıza göre değişecektir.

İşçilik maliyetleri, bina detay çözümleri, bulunduğu bölge, iklim şartları ve yapının büyüklüğüne göre farklılık gösterir.

Apartmanınıza yönelik fiyat teklifi için Polisan Kansai Boya A.Ş.’ nin tavsiye ettiği uygulamacı bayilerimiz tarafından yerinde keşif yapılarak binanıza uygun mimari detay çözümü ve dekoratif önerilere göre nihai ve net fiyatların belirlenmesi gereklidir.

Exelans Enerji ısı yalıtımının binanın yapım aşamasında ki maliyeti, bina maliyetinin %1-3 arasındadır. İnşaat aşamasında yalıtımı yapılmış bir binada, düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı için, işletme maliyetlerinin yanı sıra ilk yatırım maliyetleri de azalacaktır. Bu şekilde yalıtım maliyetten öte daha ilk yatırımda tasarruf sağlayacaktır.

Oturulan binalarda yalıtımla elde edilen tasarruf ile ilk yatırım maliyeti 3-5 yıl içinde geri kazanılacaktır.

Elde edilecek ısı tasarrufu, kullanacağınız levhanın kalınlığına ısı yalıtımın kullanıldığı yerlere göre ortalama % 35-65 arasında olacaktır. Yalıtım sistem yatırımının geri dönüş süresi ise ısınma ve soğutmada tükettiğiniz yakıt miktarına ve yakıtın türüne göre ortalama 3-5 yıl arasında olacaktır.

Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır. Doğru yapılan uygulama ısı yalıtım sistem performansını ve ömrünü doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple Polisan Kansai Boya ile temasa geçtiğinizde, yetkili personelimizle bulunduğunuz bölgeye en yakın uygulamacı bayilerimiz ile temasınızı sağlayabiliriz.

Binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları için gereken süre, yapının ihtiyaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygulamasında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili olarak belirlenir. Genel olarak ısı yalıtım uygulamaları, orta büyüklükte ki bir bina için 2-4 hafta içerisinde tamamlanabilir.

Uygulama hatalarının zaman kaybına neden olmaması için her aşamada üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır hem de duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez.

Buna karşılık, kısa sürede ısıtmanın zaruri olduğu yerlerde ise içten yalıtım tercih edilebilir.

Aynı doğrama üzerinde Lox-E veya Solar Low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camı üniteleri kullanılabilir. Tek cama uygun ahşap doğramalara ise çıta ilave edilerek yalıtım camı ünitelerine uygun hale getirilebilir.

Ahşap ve Betopan yüzeyler üzerine Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistemi uygulaması yapılabilir. Yapıştırıcı olarak Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısı veya Poliüretan Yapıştırıcı, dübel olarak da Exelans Enerji OSB Dübeli kullanılarak uygulama yapılabilir.

Yeni binalarda, cephe özellikleri ne olursa olsun, her zaman kaba sıva uygulanmış bir yüzey üzerine ısı yalıtımı yapılmasını tavsiye ederiz. Böyle bir yüzey üzerinde uygulama yapmak hem işçilik hem de malzeme sarfiyatlarında avantaj sağlayacaktır.

Eğer bina yüzeyinde kaba sıva yapılmamış ve delikli tuğla ya da boşluklu bims tuğla kullanılmış ve yalıtım yapılacak ise kullanılacak ısı yalıtım yapıştırıcısının sarfiyatının beklenenden yüksek hesaba katılmalıdır.

Benzer bir durum olarak, bina yüzeyinde gazbeton kullanılmış ve kaba sıva yapılmadan ısı yalıtımı uygulamasına geçilecek ise gazbetonun emici yüzeyinde hava şartlarına göre nemlendirilmelidir. Ayrıca bu tip yüzeyler için özel geliştirilmiş Exelans Enerji Gazbeton Dübeli kullanılması gerekmektedir.

Isı yalıtım yapılacak bina yüzeyleri; Betopan, OSB ya da ahşap özellikleri taşıyor ise, yapıştırıcı olarak Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısı, dübel olarak ise Exelans Enerji OSB Dübeli kullanılmalıdır.

Yapıştırma esnasında levha yüzeyinin %40’lık kısmında yapıştırıcı levhaya temas etmelidir. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilmeli, yalıtım levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulaşmamasına dikkat edilmelidir.

Exelans Enerji Taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında genel yapıştırma yöntemler izlenir. Tek fark dübel uygulamasında tutunmayı arttırmak amacı ile ayrıca dübel pulu ekstradan uygulanmalıdır.

Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.

Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Sadece yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su yalıtım malzemeleri kullanılarak tamir edilmelidir.

Duvarınızda gözle görülür derin bir çatlak veya boşluk yoksa ve iç yüzeyinde sıva kabarmaları, siyah lekeler, küf ve benzeri oluşumlar varsa, ısı yalıtım yapılmadığından kaynaklı sıkıntı oluştuğunu gösterir.

Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük ve standartlara uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Mikron kalınlığında boya veya sıva gibi düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle, ısı yalıtımı uygulamalarından beklenen yüksek performansa ulaşılamaz. Yalıtımda kullanılan malzemenin kalınlığı arttıkça, istenen yalıtım performansı da artar.

Gaz beton, her türden tuğla ve bims blok gibi malzemeler ısı yalıtım değerleri düşük olmasına rağmen TS825 yönetmeliğine göre birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamazlar. Genel hatları ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arka tarafında bulunan ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.

Tesisatta ısı yalıtımı; en genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ise ısı kazancını önlemek için alınması gereken tedbirler olarak tarif edilir. Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması da önlenir.

Cam kalınlığının artırılmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur ve bu yolla ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Camla ısı yalıtımında ilk çözüm, yalıtım camıdır (çift cam). Aralarında kuru hava barındıracak şekilde iki camın fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşan yalıtım camları tek cama göre ısı kayıplarını yarı yarıya azaltmaktadır.

Pencerelerde yalıtım amaçlı önlemler iki farklı amaçla yapılan uygulamalarla özetlenebilir : Isı yalıtımı amaçlı çözümler; sadece ısıtılan konutlarda yapılan uygulamalar da ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması uygun olacaktır.

Kış aylarında, ısıtılan iç mekandan dış mekana yoğun ısı akışı söz konusudur, ısıtılan konutlarda bu ısı akışının kısıtlanması ve enerjinin verimli kullanılması için ısı kontrol kaplamalı camlar kullanılmalıdır.

Isı yalıtımı ve güneş kontrolü amaçlı çözümler; hem ısıtılan hem de soğutulan konutlarda yapılan uygulamalarda ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması uygun olacaktır.

Güneş kontrolü yaz aylarında güneşin istenmeyen ısısının denetlenmesidir. İç mekanda gerekli konfor düzeyini sağlamak, klimalarla soğutma işlemi yapılan konutlarda harcanan enerjiyi azaltmak, pencereler yoluyla iç mekana giren ısı kazançlarının kısıtlanması için ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılmalıdır.

Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. Pencerelerde yazın güneşten gelen ısıyı standart yalıtım camına göre %40 azaltan Solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneşi kontrol performansı yüksek yalıtım camları kullanılmalıdır.

Firmamızca bu tip uygulamalar tavsiye edilmemektedir. İçten yapılan yalıtım ile bina dış kabuğunda ısı köprüleri oluşabilmektedir. Dışa bakan kiriş, kolon vb kısımların iç yüzeylerinde ısı köprülerinden kaynaklı yoğuşma ve terleme sorunlarının oluşması gibi konforsuz alanlar oluşabilmektedir. Bu konu ile ilgili Polisan Kansai ile irtibata geçilerek teknik personelimizden destek alınmalıdır.

Yapılarda oluşabilecek ısı köprülerininin önlenememesinden dolayı Sandviç duvar gibi uygulamalar firmamızca tavsiye edilmemektedir.

Exelans Enerji Polistren ısı yalıtım levhaları, ses yalıtım levhaları olmamasına rağmen, yalıtımsız duruma göre ses yalıtımına az da olsa katkıda bulunmaktadır. Fakat bilindiği gibi gerçek ses yalıtımı sağlayan levhalar taşyünü, mineral plus ve camyünü gibi mineral kökenli ürünlerdir.

Oturulan ya da yeni binaların yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimini, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim bilgilerini içeren belgelere Enerji Kimlik Belgesi denir.

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış olup bu yönetmeliğe göre 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. Mayıs 2019 tarihine kadar oturulan yapıların tamamının Enerji Kimlik Belgelerini alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesinde, binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi o dönemin yönetmeliğine uygun hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Proje aşamasındaki yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi, makine projesini hazırlayan Mühendislik veya Müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, 2011 yılından itibaren kurulan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

5 Aralık 2008 tarihli 27050 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni ruhsat alınacak binaların Enerji kimlik belgesi almasını proje aşamasında zorunlu kılmıştır.

Oturulan binalarda en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Binanızın dış cephesinde uygulanacak Exelans Enerji levhalarının kalınlığını arttırdığımızda temel, çatı ve döşeme altlarında yeterli ısı yalıtımı uygulandığında, tesisatların ya da aydınlatmaların performansları yükseltildiğinde, enerji sınıfını yükseltilmesinde en doğru ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.

2011 yılında uygulanmaya başlayan yönetmelikle birlikte binalarımızdaki enerji sınıfı önemli hale gelmiştir. Enerji sınıfı A olan binalarda ısıtma ve soğutma için harcanacak enerji, Enerji Sınıfı G olan binalara göre daha az olacaktır. Enerji sınıfı yüksek olan binalar zamanla değer kazanacak olup alım/satım ve kiralamada değer kazanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların Enerji Sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirici girişimlerde ( Örneğin; Enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında düzenleme vb. ) bulunacağı tahmin edilmektedir.

BEP TR hesaplama yöntemi; konutların yıllık m2 başına düşen minimum enerji tüketimini ve buna bağlı CO2 salınımının hesaplanmasını sağlayan internet tabanlı bir yazılımdır.

Bu program yardımı ile konutunuzun mevcut şartlarını içeren Enerji Kimlik Belgesinin üretimini sağlar.

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Kansai Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.